Konopný seznam

úterý 1. března 2011

Založení společnosti s ručením omezeným na Slovensku

Společnost s ručením omezeným neboli lidově řečeno "eseróčkách" patří mezi kapitálové společnosti a povinností každého jednoho společníka je vnést do společnosti určitý vklad. Zakládání s. r. o. je poměrně jednoduchou záležitostí. Založit společnost s ručením omezeným může jedna osoba a nejvíce 50 společníků. Avšak tyto osoby musí však splňovat určité podmínky a to:

- Věk 18 let

- Způsobilost k právním úkonům

- Bezúhonnost podle výpisu z rejstříku trestů.

Pokud chceme založit společnost je třeba nejprve splnit zákonné podmínky a předložit zákonem požadované dokumenty. Těmito dokumenty jsou:

- Návrhový formulář,

- Zakladatelská listina v tom případě, pokud společnost s. r. o. založila jedna osoba nebo společenská smlouva, pokud je společníků, kteří se podíleli na založení společnosti více.

- Potřebná je dále listina, která prokazuje podnikatelské oprávnění k vykonávání činnosti. Do obchodního rejstříku se zapíše jako předmět podnikání.

- Prohlášení správce vkladu v písemné formě,

- Jako poslední je třeba doložit listinu, která prokazuje vlastnické právo k nemovitosti nebo k její části.

Jelikož je společnost kapitálová všichni společníci mají povinnost tvořit základní kapitál, jehož hodnota je minimálně 5 000 €. Základní kapitál tvoří nejen peněžní ale i nepeněžité vklady. Pod pojmem nepeněžité vklady si můžeme představit vklady v hmotné podobě, například automobil nebo výpočetní techniku. Každý společník je povinen splatit vklad ve výši nejméně 750 € nejpozději do 5 let od vzniku společnosti nebo od jeho vstupu do společnosti. Pokud společník nemá dostatek finančních prostředků může požádat nějakou instituci o nebankovní půjčku.

Po splnění všech podmínek a podepsání společenské smlouvy je společnost zapsána do obchodního rejstříku a může začít vykonávat své podnikání.

Pokud se vám zdá zakládání společnosti s ručením omezeným složité máte ještě jednu možnost a to koupi ready made společnosti. Tyto společnosti byly založeny za účelem jejich odprodeje klientům. Prodejem s. r. o., které nevykonávaly žádnou činnost a byly založeny pouze za účelem jejich odprodeje klientům se zabývá několik firem na Slovensku.

Žádné komentáře:

Okomentovat