Konopný seznam

čtvrtek 3. března 2011

Jak postupovat při dopravní nehodě

Co dělat, když jsem měl dopravní nehodu?

Vytiskněte si Záznam o dopravní nehodě, který jste povinni vyplnit spolu s ostatními účastníky nehody. Podle okolností postupujte následovně:

Policii je nutné přivolat v následujících případech:

* Pokud je Váš odhad vzniklé škody větší než 50.000 Kč
* Pokud byl při dopravní nehodě někdo zraněn
* Pokud byla způsobena škoda třetí osobě (např. poškozené dopravní značení, budova, veřejné osvětlení)
* Pokud viník neuznal svou vinu

Jak postupovat, pokud jste byli poškozeni

Pokud škůdce (viník) neuznal svou vinu, zavolejte Policii, ať rozhodne. Vyhnete se tak nepříjemné situaci, pokud škůdce nenahlásí pojistnou událost ve své pojišťovně.

Pokud škůdce (viník) uznal svou vinu a škoda podle Vašeho odhadu nepřesahuje 50.000 Kč , nedošlo ke zranění, nebo nebyla způsobena škoda třetí osobě, vyměňte si s viníkem následující údaje:

* Číslo smlouvy povinného smluvního pojištění
* Jméno, telefonní číslo, adresa řidiče a majitele vozidla
* Značka a typ vozidla, evidenční číslo vozidla

Dohlédněte, aby viník doručil hlášení o pojistné události do pojišťovny, v níž má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla.

Pokud nejste povinen volat Policii, musíte se s viníkem nehody dohodnout.

Doporučujeme Vám stáhnout a vytisknout si Záznam o dopravní nehodě, který uložte ve svém vozidle. Záznam při nehodě vyplňte a dejte podepsat viníkovi. Pro tento účel můžete použít i čistý list papíru, na kterém zaznamenáte vzájemnou dohodu a spolu s viníkem ji podepište.
Na pobočce pojišťovny, ve které je viník pojištěn, co nejdříve odevzdejte Vámi vyplněné Hlášení pojistné události poškozeného.

Platnost pojištění účastníků nehody podle evidenčního čísla můžete zkontrolovat kliknutím na: platnost smlouvy
Jak postupovat, pokud jste způsobili nehodu vy

Pokud je odhad vzniklé škody nižší než 50.000 Kč , nedošlo ke zranění, nebyla způsobena škoda třetí osobě, a jste si vědomi své viny, není nutné volat Policii.

Vyměňte si s poškozeným následující údaje:

* Číslo smlouvy povinného smluvního pojištění
* Jméno, telefonní číslo, adresa řidiče a majitele vozidla
* Značka a typ vozidla, evidenční číslo vozidla

Na pobočce Vaší pojišťovny odevzdejte Vámi vyplněné Hlášení pojistné události škůdce. Pokud se nehoda stala na území České republiky, učiňte tak do 15 dnů. Pokud se nehoda stala v zahraničí, odevzdejte hlášení do 30 dnů ode dne nehody. Tím jste si splnili Vaši zákonnou povinnost, další spolupráce s pojišťovnou obvykle není nutná.

Pokud potřebujete jakoukoli pomoc, například při nehodě v zahraničí, volejte asistenční službu pojišťovny, ve které máte uzavřenou smlouvu.

Žádné komentáře:

Okomentovat