Konopný seznam

středa 2. března 2011

Projekt pasivního domu

Pasivní dům Brezno

brezno EPD pasivní dům projekt

EPD Brezno Projekt pasivního domu Brezno vychází z osvědčeného řešení použitého při návrhu a realizaci PD v Piešťanech. Jako vzor předložil investor řešení katalogového domu s požadavkem upravit ho na pasivní standard. Po úpravách, které odstranily zásadní negativa původního řešení jsme společně dospěli k řešení, které iv klimatických podmínkách středního Slovenska splňuje požadavky kladené na pasivní dům.

Dům má kompaktní tvar, širší stranou obytné části fasády je orientovaný na JV, z důvodu snížení vlivu stínění okolní zástavby je dům posunut do hloubky pozemku. Dispozice respektuje požadavky investora.

Dům má 2 plné nadzemní obytné podlaží s podstřešním prostorem pod sedlovou střechou. Konstrukce domu je zhotovena z prvků Ytong. Obvodové stěny jsou kontaktně zateplené EPS 70 Neo, tepelná izolace XPS přechází až po patu základů.

faktor tvaru domu je 0,64

obestavěný plocha je 119,6 m2

užitná plocha je 178,2 m2

plocha pro výpočet PHPP je 172,86 m2

podle výpočtu v programu PHPP při předpokládané těsnosti 0,3 objekt vykazuje potřebu tepla na vytápění a větrání 12 kWh/m2 pro klimatickou oblast Sliač

tepelný příkon na vytápění 11 W/m2, přehřívání nad 25st. C na úrovni 5%

Žádné komentáře:

Okomentovat