Konopný seznam

středa 2. března 2011

Vhodné osvětlení pro pasivní dům

Naše tipy pro úsporu energie a zároveň vytvoření atmosféry v pasivním domě.

Při sumarizaci požadavků kladených na systém kontrolovaného větrání a vytápění pasivní stavby narážíme na potřebu co největšího omezení nežádoucích zdrojů tepla, které je třeba z prostoru odvést. Při návrhu osvětlení to znamená volit taková svítidla, jejichž světelné zdroje mají co možná nejvyšší účinnost ve viditelné části spektra. Omezíme tím tak vyzařování v ultrafialové části spektra, které mají za následek zbytečně zvýšenou spotřebu elektrické energie a zároveň omezíme infračervenou složku, která je hlavním zdrojem vznikajícího tepla.
Efektivnost přeměny elektrické energie na světelnou je u světelných zdrojů udávána tzv. měrným výkonem. Jde o poměr vyzařovaného světelného toku k příkonu (lm / W). Čím je hodnota vyšší, tím je účinnost zdroje lepší. Obyčejná žárovka má vzhledem k tomu, že jde o teplotní zdroj, účinnost záření ve viditelné oblasti spektra jen kolem 10%. Devadesát procent energie se tedy ztratí v neviditelné části spektra. Měrný výkon žárovky je asi 15 lm / W. Z těchto informací vyplývá nevhodnost klasické žárovky jako světelného zdroje do pasivního domu. V interiéru domu však většinou chceme dosáhnout příjemnou atmosféry, pro jejíž vytvoření jsou žárovkové zdroje jako stvořené. Pokud vynecháme klasickou žárovku jako neefektivní zdroj, zbývají nám žárovky halogenové. Ty nejmodernější mají oproti standardním žárovkám skoro dvojnásobný měrný výkon. Stále se však jedná o tepelný zdroj, který více topí než svítí. Nové možnosti se tedy nabízejí s příchodem výkonových LED. Jejich měrný výkon dosahuje až 80 lm / W u jednowattových provedení. Jde o přibližně trojnásobně větší účinnost než u halogenové žárovky. Abychom dosáhli stejného světelného výkonu jako má 35W halogenová žárovka, potřebujeme instalovat diody o příkonu 12W. Cena takto výkonného světelného zdroje převyšuje částku 115 Eur. Pokud porovnáme tuto cenu s již zmiňovanou adekvátní 35W halogenovou žárovkou, která stojí kolem 10 Eur, je pořizovací cena LED zdrojů 12x vyšší. Na druhé straně ve prospěch LED zdroje hovoří jeho přibližně 10x delší životnost a tak jsou náklady přibližně stejné. Cenová úspora se tedy projeví až při provozu LED zdroje. Halogenová žárovka sice, co se úspornosti týče, ztrácí. Tuto nevýhodu však kompenzuje brilantním světlem. To je dáno hlavně spojitostí světelného spektra žárovek v porovnání s přerušovaným spektrem LED zdrojů. Většímu rozšíření výkonových LED zdrojů v tuto chvíli brání cena, která je v důsledku potřeby zvládnutí technologických procesů značně vysoká. Vliv na životnost LED zdrojů má i jejich chlazení.
V pasivním domě se však jednoznačně uplatní méně výkonné LED svítidla s příkonem desetin až jednotek wattů. Jejich cena je nižší a orientační osvětlení komunikací je dostatečné. Člověk je schopen se v jemu známých prostorech díky adaptibilitě zraku zorientovat i při velmi nízkých hladinách osvětlení.

Žádné komentáře:

Okomentovat