Konopný seznam

pondělí 12. prosince 2011

Nový typ vánočních dárků? Letenky!

Vánoce nám už klepou na dveře a my se honíme po dárcích, kterými bychom chtěli obdarovat našich drahých. Ti odpovědnější mají už dávno nakoupené, pobalené a schované, ale určitě se najdou i tací, co si nákup nechávají na poslední chvíli. Ať už nenašli nic vhodného, ​​nebo se neumí rozhodnout. Tradiční kniha, CDčka nebo voňavka? Co takhle udělat letos změnu?

Dárky pro naši blízké nemusí být jen hmotné věci, které i tak často skončí na poličce a sedá na ně prach. V poslední době se stávají módními zejména zážitkové dárky. Sem patří různé zájezdy, wellness pobyty, seskoky s padákem nebo airsoft přestřelka. Zcela jistě znáte výrok "lépe jednou zažít než stokrát slyšet". Zážitek v nás zůstane navždy zakořeněný. A přesně takový zážitek můžete svým drahým věnovat v podobě leteckého výletu do některé světové metropole. Nabídka je opravdu široká a letenky už dávno nejsou na tak vysoké úrovni jako kdysi. V této nabídce vám pomůže zorientovat se i portál letenky.sk, který přináší možnost on-line rezervace letenek z vámi vybraného letiště. Výběr data odletu i třídy na cestování je samozřejmostí. K tomu všemu jsou připojeny i možnosti pojištění a výběr ubytovacích zařízení. Největším tahákem, který jiné stránky poskytují jen málokdy je možnost nechat si vypracovat konkrétní nabídku. Co to znamená? Pokud nemáte čas nebo chuť proklikávat se v nabídce, stačí vyplnit jednoduchý formulář s informacemi, kam a kdy byste rádi letěli a naši zaměstnanci vám podle toho najdou vhodný let. A to zdarma.

Na závěr ještě několik tipů na výlet. Pokud byste chtěli jet směrem na západ, doporučujeme let do New Yorku. Novoroční slevy v amerických obchodech budou jistě velké a nabídka bohatá. V případě, že nejste milovníci nakupování, výstup na Sochu svobody nebo procházka po ulicích s mrakodrapy po stranách vám bude dostatečným zážitkem. Směrem na východ vám naše stránka doporučuje Moskvu viz letenky Moskva. Město s Rudým náměstím a Kremlem, které pulzuje životem, zda ve dne či v noci. V naší nabídce se nachází i množství jiných destinací, určitě si vyberete. Rezervujte si své letenky ještě dnes!

sobota 10. prosince 2011

Zateplování bytových domů


Současný trend zvyšování cen energií nás vede k zamyšlení, jak energie šetřit a tím šetřit i vlastní peněženku. Je všeobecně známo, že nejlevnější energie je ta nespotřebovaná. To však neznamená, že bychom měli snižovat teplotu v místnostech, které vytápíme. Snižováním teploty v místnosti neprospívá svému zdraví a v některých případech i stavbě.

Výhody zateplení
Zateplení obvodových stěn přináší efekt v podobě výrazného snížení tepelných ztrát a navíc přináší i další výhody. Jednou z nich je prodloužení životnosti zateplené budovy. Stačí si uvědomit, že v zimním období obvodové zdivo zamrzá prakticky do poloviny své tloušťky. Protože každý materiál obsahuje určité množství vlhkosti a tato vlhkost po zmrznutí nabývá na objemu, dochází k pozvolnému erozivní procesu. Po zateplení je zdivo chráněno nejen před působením exteriérových vlivů, jako například déšť a vítr, ale nedochází ani k promrzání zdiva. Tím je zajištěno prodloužení životnosti zatepleného zdiva.

Další výhodou je zlepšení tepelné pohody v zatepleném domě. Izolant, který je součástí zateplovacího systému, způsobuje, že se po zateplení zvýší tzv.. vnitřní povrchová teplota. Před zateplením se tato teplota pohybuje okolo 13 ° C, podle tepelně izolačních vlastností současného zdiva. Po zateplení, kdy obvodový plášť (zdivo a zateplovací systém) splňuje normou požadované hodnoty, se vnitřní povrchová teplota pohybuje okolo 18 ° C. Za tohoto stavu zaniká nepříjemný pocit chladu vystupující z obvodových zdí a v celé místnosti je pocit tepelné pohody.

Pokud je vnitřní povrchová teplota na vnitřním povrchu zdi nízká, může se velmi snadno dostat na úroveň teploty rosného bodu, tj. teploty, kdy se vzdušná vlhkost mění na vodu. V tomto případě může dojít na zdech, jejichž povrchová teplota je na nebo pod úrovní teploty rosného bodu, ke kondenzaci. Vznikají vlhká místa a je velmi pravděpodobný následný výskyt plísní. Toto riziko je vyšší na místech s nedostatečným prouděním vzduchu - v rozích místností nebo za nábytkem.Zateplením se vnitřní povrchová teplota zvýší a při dodržení normových požadavků vlhkosti je možnost rosení a následných plísní prakticky vyloučena.

Zateplením dochází i k odstranění řady konstrukčních nedostatků, zejména o odstranění tepelných mostů (například z důvodu nekvalifikované volby tloušťky zdiva) nebo neaktivních spár.

Zateplení fasády je významným přínosem i z hlediska estetiky stavby. Je sice pravdou, že možnosti volby vzhledu jsou oproti klasickým fasádám částečně omezené (štuky, obklady), někteří výrobci však nabízejí možnost volby imitujících materiálů, které při vhodném použití vytvářejí velmi zajímavé řešení fasád.

Existuje celá řada pověr a polopravd, které vznikají většinou z neznalosti funkce jednotlivých komponentů i celého systému zateplování. Mnohokrát jsou důvodem k vymýšlení "moudrých" teorií i různé překážky při zateplení vlastního domu. Proto je rozumné obrátit se na zkušené odborníky, kteří jsou schopni celou problematiku zateplování objasnit.

Zateplování snižuje náklady
Z hlediska nákladů na vytápění podstatné je snížit všechny tepelné ztráty: ztrátu tepla okny, obvodovou stěnou, podlahou, stropem - střechou a infiltrací.Procentuální podíl jednotlivých ztrát se při jednotlivých budovách liší. Je však jasné, že ztráta obvodovou stěnou a okny bude vždy patřit k nejvýznamnějším, na těchto místech proto lze dosáhnout nejvyšší úspory energie.

Je však rozdíl, zda chceme postavit nový dům nebo chceme vylepšit současný. V případě nového domu je situace mnohem jednodušší: už v projekční přípravě se všechny konstrukce domu navrhnou tak, aby splňovaly požadované hodnoty. Je jen třeba rozhodnout, zda použijeme termoizolační zdicí materiál, nebo materiál plnící statickou funkci s dodatečným zateplením. Oba způsoby mají své příznivce.V prvním případě jsme omezeni tepelně-izolačními vlastnostmi zdicího materiálu.Nevýhodou jsou vyšší tloušťky zdiva a jeho nižší akumulační schopnost. Výhodou je vyšší paropropustnost - tato schopnost však bývá často přeceňována. Druhá varianta se jeví jako výhodnější z hlediska možnosti dosahování lepších tepelně izolačních vlastností, jako i zmíněnou tepelně akumulační schopností. Ve většině případů je i finančně méně náročný.

V případě rekonstrukce staršího domu je rozhodování složitější. Budova svou konstrukcí často neumožňuje odstranit všechny tepelné ztráty. Proto se v tomto případě většinou provádí pouze zateplení obvodového zdiva a výměna oken.Velmi negativně působí snaha uspořit náklady na tyto činnosti. Práce jsou často prováděny svépomocí nebo "odborníky" bez technických znalostí, čímž dochází k podcenění důležitých vlivů, vytváření tepelných mostů pokud zabudování systému tak, že jeho funkce a životnost jsou značně omezené. Paralelně a často i současně zde působí mnoho, mírně řečeno, mýtů a pověr.
 
Druhy izolace
Zateplování lze v současnosti provádět fasádním polystyrenem (EPS) nebo fasádní minerální vlnou MW s podélným nebo kolmým vláknem. Zájmové lobby společně s technickou neznalostí zde způsobují mnoho škod.

Je jasné, že MW má několikanásobně vyšší paropropustnost než EPS. Pokud vycházíme z požadavku pro vrstvené zdivo, že každá následující vrstva od interiéru směrem k exteriéru by měla být paropropustnější než vrstva předchozí, v zateplovacím systému paradoxně může paropropustnost MW působit problémy.V žádném případě neplatí mýtus, že vlhké zdivo je třeba zateplit MW. Naopak: v takovém případě můžeme očekávat kondenzaci v místě, kde je na MW nanesena základní vrstva s výztuží. MW jako součást zateplovacího systému má výhodu pouze ve své požární odolnosti a tlumení hluku, je však dražší a náročnější z hlediska technické přípravy i vlastního zpracování zateplení. Zvláště je třeba zajistit, aby podkladová konstrukce pro zateplovací systém ETICS měla difuzní propustnost nižší než vnitřní vrstvu ETICS tvořenou jeho základní vrstvou a konečnou povrchovou úpravou. Použití EPS je levnější a jednodušší a ve většině případů plně dostačující.

Závislost teploty rosného bodu na relativní vlhkosti a teplotě

Tvorba plísní
Často se setkáváme s názorem, že po zateplení polystyrenem se objevují v bytě plísně. Příčina však není ani v zateplení, ani v polystyrenu. Ve většině případů spočívá ve výměně oken a nesprávném užívání bytů. Na udržení hygienických, vlhkostních limitů je totiž třeba v bytech větrat. Stará okna byly netěsné, což zapříčinil výměně vzduchu v místnosti. Nové, zejména plastová okna jsou téměř hermeticky těsné a ani tzv. mikroventilace neumožňuje výměnu vzduchu. Ve snaze co nejlépe využít zateplení obyvatelé bytů podstatně méně větrají, čímž se zvyšuje procento relativní vlhkosti vzduchu - roste vnitřní vlhkost v bytě. S růstem relativní vlhkosti vzduchu roste i teplota rosného bodu, což je teplota, při které se vzdušná vlhkost mění na vodu. Při relativní vlhkosti vzduchu ? - 70% a teplotě v místnosti 22 ° C je teplota rosného bodu cca 17 ° C. Při této teplotě rosného bodu se nemůžeme divit, že zvláště v rozích místnosti vznikají v bytě vlhká místa, kde následně bují plísně.
 
Tloušťka izolace
Při stanovení tloušťky izolantu třeba vycházet z tepelně izolačních vlastností existujícího zdiva. Například součinitel prostupu tepla U, požadovaný pro stěny rekonstruovaných staveb je 0,46 (W.m2.K-1). Zdivo z plné pálené cihly tloušťky 450 mm má U cca 0,86 (W.m2.K-1). Pro dosažení požadované hodnoty je proto třeba přidat minimálně 80 mm izolantu. Tvrzení, že 50 mm izolace je dostatečné na všechny stavby, je nesmysl. Je dobré si uvědomit, že šetřit na tloušťce izolantu je hloupost. Deset mm izolantu na m2 představuje cca 0,50 € (15 Sk). Všechny ostatní materiály zůstávají ve spotřebě stejné.

Stanovení tloušťky izolace je nejlepší potvrdit tepelně-technickým výpočtem, který umožňuje nejen ověřit správnost volby tloušťky, ale i zjistit, zda v navržené skladbě obvodového zdiva nebude docházet k nežádoucí kondenzaci. Vyšší tloušťka vnější tepelně izolační vrstvy je obvykle příznivější vzhledem k kondenzaci vodních par v konstrukci. Tepelně-technický návrh je základem pro konstrukční a materiálové řešení zateplení. Bez jeho provedení budeme opět pracovat s pověrami a realita bude jiná.

Životnost ETICS a jeho údržba
I v této oblasti se šíří mnoho nesmyslů. Zateplovací systém použitý jako sestava, která má výrobcem určené provedení a použití, má všechny zákonné náležitosti výrobku (prohlášení o shodě podložené certifikáty a zkušebními protokoly), má z hlediska platných evropských technických specifikací předpoklad životnosti min.25 let. K dosažení této životnosti je však třeba nejen použít ETICS, který vyhověl všem souvisejícím požadavkům, ale i jeho správný výběr, správně zabudování do stavby a také odpovídající údržba a užívání. Ano, i zateplená fasáda vyžaduje údržbu a dodavatel systému je povinen poskytnout návod na tuto činnost.
 
Na závěr
Zateplením dochází k přeměně domu po fyzikální stránce na jiný dům, který se nepřizpůsobí potřebám svých obyvatel, ale oni se musí přizpůsobit jemu.Odměnou za to jim budou všechny uvedené výhody a dlouhodobá životnost.Samozřejmě za předpokladu, že budou dodrženy všechny podmínky návodu pro údržbu předaného stavební firmou. Důležité je zejména nanesení ochranného nátěru po 15-20 letech od realizace systému. Nátěr účinně prodlužuje jeho morální životnost a odstraňuje drobné nedostatky vzniklé při původní realizaci. K dalším údržbovým opatřením patří opravy mechanického poškození a čištění povrchové úpravy.

Samozřejmě, nezmínili jsme všechny problémy, které se mohou v zatepleném domě vyskytnout. Pracovníci společnosti STOMIX problematiku zateplování dokonale znají a rádi vám své poznatky předají, abyste co nejlépe využívali všechny výhody zatepleného domu.

Společnosti STOMIX záleží na kvalitě
produktů i na správnosti aplikace
Společnost STOMIX se již od svého založení opírá o výrobní strategii postavenou na kvalitních zateplovacích systémech (ETICS). Této kvalitě podřídila nejen přísný výběr dodavatelů surovin, výstupní kontrolu, výzkum a vývoj, nové výrobní technologie, ale především celou organizaci společnosti. V případě zateplovacích systémů hraje důležitou roli i samotná aplikace, respektive profesionalita stavební firmy, která toto zateplování provádí. Proto všichni zákazníci od naší společnosti dostanou nejen samotný výrobek, ale hlavně odborný servis a bezplatnou pomoc při samotné realizaci. O tom, že tato cesta pomáhá zákazníkům ušetřit daleko více nákladů vynaložených na vytápění než neodborný nákup ve stavebninách, není třeba dále hovořit.
 
Společnost STOMIX má již více než 18 let zkušenosti z vlastního vývoje a výzkumu, jehož výsledky jsou aplikovány do výroby komponentů i instalace zateplovacího systému na budovy. Aby zákazníci mohli být spokojeni v co nejkratším čase, vybudovali jsme rozsáhlou obchodní síť vybavenou vlastními dobarvovacími zařízeními. V těchto obchodních společnostech najdete i servisních techniků a obchodních zástupců, kteří Vám rádi pomohou při rozhodování.

pátek 2. prosince 2011

Značkové pánské hodinky Dolce & Gabbana

Pánské hodinky Dolce & Gabbana jsou velmi nápadité, zároveň však stylové a nezaměnitelné. Stejně jako oblečení od těchto tvůrců i hodinky lemuje tradiční logo D & G. Nejen klasické kulaté, ale i obdélníkové, čtvercové a elipsové - takové jsou tvary pánských hodinek. V nabídce nechybí klasické černé, hnědé či stříbrné hodiny určené zejména pro manažery. hodinky D & G jsou však určeny i mladým lidem, kteří mají rádi extravaganci, styl a kvalitu. Pro ně jsou určeny hodinky v různých barevných provedeních a atypických tvarech. Vždyť když otec či matka mají hodinky D & G musí je mít i jejich dítě, jinak by přece nebylo in!

Řekněme si tedy ještě něco víc o značce Dolce & Gabbana! Jak už z názvu vyplývá značku založili dva italský návrháři, kteří chtěli přinést něco nového do světa módy a módních doplňků. Od počátku se věnovali navrhování dámských a pánských oděvů později přišly na řadu i doplňky. Dnes najdete pod značkou D & G nejen nádherné oděvy, ale i kabelky, stylové hodinky, šperky a parfémy.Hodinky od DG jsou ceněny nejen z pohledu značky, ale i z pohledu hodinářské práce. Stylovost, originalita a kreativita jejich vzhledu si získaly srdce mnoha věrných fanoušků značky.

čtvrtek 1. prosince 2011

Nejkrásnější vánoční destinace

Ačkoliv většina z nás Vánoce spojuje s příjemným pobytem doma se svou rodinou, stále více není cizí ani představa trávení nejkrásnějších svátků v roce se svými blízkými na nějakém méně tradičním místě. Vždyť pobyt v nádherně bílém Laponsku, Betlémě dýchající atmosférou, zda nějaké horké destinaci Vánocům zaručeně dodá neobvyklé kouzlo.

Betlém

Křesťané si na Vánoce připomínají narození malého Ježíška v Betlémě. Nejen na nich ale zapůsobí atmosféra města, které v tomto období roku láká zástupy lidí. Náměstí s názvem Manger je stále plné života. Nezapomenutelným zážitkem jistě bude i půlnoční mše svatá na místě, které připomíná, kde se v dávné minulosti Ježíš narodil.

Laponsko

Území Laponska se rozprostírá v severní části Skandinávie a má být domovem Santa Clause. Na polárním kruhu v Rovaniemi se dokonce nachází jeho vesnička. Nejen že je možné se s ním setkat, dá se tu vychutnávat atmosféra krásných bílých Vánoc, protože sníh nikdy nechybí.
Paříž

"Město světel" se ve vánočním období ještě více rozzáří. Historické části města rozsvítí tisíce světélek a atmosféra města je dokonalá pro romantické svátky ve dvojici nebo nádherné a veselé chvíle s celou rodinou. Jako v mnoha velkých městech, iv Paříži se konají vánoční trhy, kde si můžete koupit horké nápoje, sladkosti a vánoční ozdoby od výmyslu světa. Ve městě je postaveno hned několik kluzišť, na kterých se dá zdarma bruslit. Pronájem bruslí je možný za 5 Eur.

Austrálie

Každému, komu sníh na Vánoce ke štěstí nechybí a spíše by si rád užil teplé a slunečné počasí, by měla vyhovovat Austrálie. Nejen mrazivé počasí dokáže vykouzlit krásnou vánoční atmosféru. I v horkých zemích si dokáží lidé tyto svátky dokonale vychutnat a pro cizince je vánoční oslava na pláži bezpochyby nezapomenutelným zážitkem.

Letenky

V předvánočním období se i letecké společnosti snaží obdarovat své pasažéry, a tak přicházejí s různými akčníými letenkami. Stačí najít tu nejlepší nabídku a letenku na nejbližší období nebo i na příští rok koupíte opravdu výhodně.