Konopný seznam

pondělí 12. prosince 2011

Nový typ vánočních dárků? Letenky!

Vánoce nám už klepou na dveře a my se honíme po dárcích, kterými bychom chtěli obdarovat našich drahých. Ti odpovědnější mají už dávno nakoupené, pobalené a schované, ale určitě se najdou i tací, co si nákup nechávají na poslední chvíli. Ať už nenašli nic vhodného, ​​nebo se neumí rozhodnout. Tradiční kniha, CDčka nebo voňavka? Co takhle udělat letos změnu?

Dárky pro naši blízké nemusí být jen hmotné věci, které i tak často skončí na poličce a sedá na ně prach. V poslední době se stávají módními zejména zážitkové dárky. Sem patří různé zájezdy, wellness pobyty, seskoky s padákem nebo airsoft přestřelka. Zcela jistě znáte výrok "lépe jednou zažít než stokrát slyšet". Zážitek v nás zůstane navždy zakořeněný. A přesně takový zážitek můžete svým drahým věnovat v podobě leteckého výletu do některé světové metropole. Nabídka je opravdu široká a letenky už dávno nejsou na tak vysoké úrovni jako kdysi. V této nabídce vám pomůže zorientovat se i portál letenky.sk, který přináší možnost on-line rezervace letenek z vámi vybraného letiště. Výběr data odletu i třídy na cestování je samozřejmostí. K tomu všemu jsou připojeny i možnosti pojištění a výběr ubytovacích zařízení. Největším tahákem, který jiné stránky poskytují jen málokdy je možnost nechat si vypracovat konkrétní nabídku. Co to znamená? Pokud nemáte čas nebo chuť proklikávat se v nabídce, stačí vyplnit jednoduchý formulář s informacemi, kam a kdy byste rádi letěli a naši zaměstnanci vám podle toho najdou vhodný let. A to zdarma.

Na závěr ještě několik tipů na výlet. Pokud byste chtěli jet směrem na západ, doporučujeme let do New Yorku. Novoroční slevy v amerických obchodech budou jistě velké a nabídka bohatá. V případě, že nejste milovníci nakupování, výstup na Sochu svobody nebo procházka po ulicích s mrakodrapy po stranách vám bude dostatečným zážitkem. Směrem na východ vám naše stránka doporučuje Moskvu viz letenky Moskva. Město s Rudým náměstím a Kremlem, které pulzuje životem, zda ve dne či v noci. V naší nabídce se nachází i množství jiných destinací, určitě si vyberete. Rezervujte si své letenky ještě dnes!

sobota 10. prosince 2011

Zateplování bytových domů


Současný trend zvyšování cen energií nás vede k zamyšlení, jak energie šetřit a tím šetřit i vlastní peněženku. Je všeobecně známo, že nejlevnější energie je ta nespotřebovaná. To však neznamená, že bychom měli snižovat teplotu v místnostech, které vytápíme. Snižováním teploty v místnosti neprospívá svému zdraví a v některých případech i stavbě.

Výhody zateplení
Zateplení obvodových stěn přináší efekt v podobě výrazného snížení tepelných ztrát a navíc přináší i další výhody. Jednou z nich je prodloužení životnosti zateplené budovy. Stačí si uvědomit, že v zimním období obvodové zdivo zamrzá prakticky do poloviny své tloušťky. Protože každý materiál obsahuje určité množství vlhkosti a tato vlhkost po zmrznutí nabývá na objemu, dochází k pozvolnému erozivní procesu. Po zateplení je zdivo chráněno nejen před působením exteriérových vlivů, jako například déšť a vítr, ale nedochází ani k promrzání zdiva. Tím je zajištěno prodloužení životnosti zatepleného zdiva.

Další výhodou je zlepšení tepelné pohody v zatepleném domě. Izolant, který je součástí zateplovacího systému, způsobuje, že se po zateplení zvýší tzv.. vnitřní povrchová teplota. Před zateplením se tato teplota pohybuje okolo 13 ° C, podle tepelně izolačních vlastností současného zdiva. Po zateplení, kdy obvodový plášť (zdivo a zateplovací systém) splňuje normou požadované hodnoty, se vnitřní povrchová teplota pohybuje okolo 18 ° C. Za tohoto stavu zaniká nepříjemný pocit chladu vystupující z obvodových zdí a v celé místnosti je pocit tepelné pohody.

Pokud je vnitřní povrchová teplota na vnitřním povrchu zdi nízká, může se velmi snadno dostat na úroveň teploty rosného bodu, tj. teploty, kdy se vzdušná vlhkost mění na vodu. V tomto případě může dojít na zdech, jejichž povrchová teplota je na nebo pod úrovní teploty rosného bodu, ke kondenzaci. Vznikají vlhká místa a je velmi pravděpodobný následný výskyt plísní. Toto riziko je vyšší na místech s nedostatečným prouděním vzduchu - v rozích místností nebo za nábytkem.Zateplením se vnitřní povrchová teplota zvýší a při dodržení normových požadavků vlhkosti je možnost rosení a následných plísní prakticky vyloučena.

Zateplením dochází i k odstranění řady konstrukčních nedostatků, zejména o odstranění tepelných mostů (například z důvodu nekvalifikované volby tloušťky zdiva) nebo neaktivních spár.

Zateplení fasády je významným přínosem i z hlediska estetiky stavby. Je sice pravdou, že možnosti volby vzhledu jsou oproti klasickým fasádám částečně omezené (štuky, obklady), někteří výrobci však nabízejí možnost volby imitujících materiálů, které při vhodném použití vytvářejí velmi zajímavé řešení fasád.

Existuje celá řada pověr a polopravd, které vznikají většinou z neznalosti funkce jednotlivých komponentů i celého systému zateplování. Mnohokrát jsou důvodem k vymýšlení "moudrých" teorií i různé překážky při zateplení vlastního domu. Proto je rozumné obrátit se na zkušené odborníky, kteří jsou schopni celou problematiku zateplování objasnit.

Zateplování snižuje náklady
Z hlediska nákladů na vytápění podstatné je snížit všechny tepelné ztráty: ztrátu tepla okny, obvodovou stěnou, podlahou, stropem - střechou a infiltrací.Procentuální podíl jednotlivých ztrát se při jednotlivých budovách liší. Je však jasné, že ztráta obvodovou stěnou a okny bude vždy patřit k nejvýznamnějším, na těchto místech proto lze dosáhnout nejvyšší úspory energie.

Je však rozdíl, zda chceme postavit nový dům nebo chceme vylepšit současný. V případě nového domu je situace mnohem jednodušší: už v projekční přípravě se všechny konstrukce domu navrhnou tak, aby splňovaly požadované hodnoty. Je jen třeba rozhodnout, zda použijeme termoizolační zdicí materiál, nebo materiál plnící statickou funkci s dodatečným zateplením. Oba způsoby mají své příznivce.V prvním případě jsme omezeni tepelně-izolačními vlastnostmi zdicího materiálu.Nevýhodou jsou vyšší tloušťky zdiva a jeho nižší akumulační schopnost. Výhodou je vyšší paropropustnost - tato schopnost však bývá často přeceňována. Druhá varianta se jeví jako výhodnější z hlediska možnosti dosahování lepších tepelně izolačních vlastností, jako i zmíněnou tepelně akumulační schopností. Ve většině případů je i finančně méně náročný.

V případě rekonstrukce staršího domu je rozhodování složitější. Budova svou konstrukcí často neumožňuje odstranit všechny tepelné ztráty. Proto se v tomto případě většinou provádí pouze zateplení obvodového zdiva a výměna oken.Velmi negativně působí snaha uspořit náklady na tyto činnosti. Práce jsou často prováděny svépomocí nebo "odborníky" bez technických znalostí, čímž dochází k podcenění důležitých vlivů, vytváření tepelných mostů pokud zabudování systému tak, že jeho funkce a životnost jsou značně omezené. Paralelně a často i současně zde působí mnoho, mírně řečeno, mýtů a pověr.
 
Druhy izolace
Zateplování lze v současnosti provádět fasádním polystyrenem (EPS) nebo fasádní minerální vlnou MW s podélným nebo kolmým vláknem. Zájmové lobby společně s technickou neznalostí zde způsobují mnoho škod.

Je jasné, že MW má několikanásobně vyšší paropropustnost než EPS. Pokud vycházíme z požadavku pro vrstvené zdivo, že každá následující vrstva od interiéru směrem k exteriéru by měla být paropropustnější než vrstva předchozí, v zateplovacím systému paradoxně může paropropustnost MW působit problémy.V žádném případě neplatí mýtus, že vlhké zdivo je třeba zateplit MW. Naopak: v takovém případě můžeme očekávat kondenzaci v místě, kde je na MW nanesena základní vrstva s výztuží. MW jako součást zateplovacího systému má výhodu pouze ve své požární odolnosti a tlumení hluku, je však dražší a náročnější z hlediska technické přípravy i vlastního zpracování zateplení. Zvláště je třeba zajistit, aby podkladová konstrukce pro zateplovací systém ETICS měla difuzní propustnost nižší než vnitřní vrstvu ETICS tvořenou jeho základní vrstvou a konečnou povrchovou úpravou. Použití EPS je levnější a jednodušší a ve většině případů plně dostačující.

Závislost teploty rosného bodu na relativní vlhkosti a teplotě

Tvorba plísní
Často se setkáváme s názorem, že po zateplení polystyrenem se objevují v bytě plísně. Příčina však není ani v zateplení, ani v polystyrenu. Ve většině případů spočívá ve výměně oken a nesprávném užívání bytů. Na udržení hygienických, vlhkostních limitů je totiž třeba v bytech větrat. Stará okna byly netěsné, což zapříčinil výměně vzduchu v místnosti. Nové, zejména plastová okna jsou téměř hermeticky těsné a ani tzv. mikroventilace neumožňuje výměnu vzduchu. Ve snaze co nejlépe využít zateplení obyvatelé bytů podstatně méně větrají, čímž se zvyšuje procento relativní vlhkosti vzduchu - roste vnitřní vlhkost v bytě. S růstem relativní vlhkosti vzduchu roste i teplota rosného bodu, což je teplota, při které se vzdušná vlhkost mění na vodu. Při relativní vlhkosti vzduchu ? - 70% a teplotě v místnosti 22 ° C je teplota rosného bodu cca 17 ° C. Při této teplotě rosného bodu se nemůžeme divit, že zvláště v rozích místnosti vznikají v bytě vlhká místa, kde následně bují plísně.
 
Tloušťka izolace
Při stanovení tloušťky izolantu třeba vycházet z tepelně izolačních vlastností existujícího zdiva. Například součinitel prostupu tepla U, požadovaný pro stěny rekonstruovaných staveb je 0,46 (W.m2.K-1). Zdivo z plné pálené cihly tloušťky 450 mm má U cca 0,86 (W.m2.K-1). Pro dosažení požadované hodnoty je proto třeba přidat minimálně 80 mm izolantu. Tvrzení, že 50 mm izolace je dostatečné na všechny stavby, je nesmysl. Je dobré si uvědomit, že šetřit na tloušťce izolantu je hloupost. Deset mm izolantu na m2 představuje cca 0,50 € (15 Sk). Všechny ostatní materiály zůstávají ve spotřebě stejné.

Stanovení tloušťky izolace je nejlepší potvrdit tepelně-technickým výpočtem, který umožňuje nejen ověřit správnost volby tloušťky, ale i zjistit, zda v navržené skladbě obvodového zdiva nebude docházet k nežádoucí kondenzaci. Vyšší tloušťka vnější tepelně izolační vrstvy je obvykle příznivější vzhledem k kondenzaci vodních par v konstrukci. Tepelně-technický návrh je základem pro konstrukční a materiálové řešení zateplení. Bez jeho provedení budeme opět pracovat s pověrami a realita bude jiná.

Životnost ETICS a jeho údržba
I v této oblasti se šíří mnoho nesmyslů. Zateplovací systém použitý jako sestava, která má výrobcem určené provedení a použití, má všechny zákonné náležitosti výrobku (prohlášení o shodě podložené certifikáty a zkušebními protokoly), má z hlediska platných evropských technických specifikací předpoklad životnosti min.25 let. K dosažení této životnosti je však třeba nejen použít ETICS, který vyhověl všem souvisejícím požadavkům, ale i jeho správný výběr, správně zabudování do stavby a také odpovídající údržba a užívání. Ano, i zateplená fasáda vyžaduje údržbu a dodavatel systému je povinen poskytnout návod na tuto činnost.
 
Na závěr
Zateplením dochází k přeměně domu po fyzikální stránce na jiný dům, který se nepřizpůsobí potřebám svých obyvatel, ale oni se musí přizpůsobit jemu.Odměnou za to jim budou všechny uvedené výhody a dlouhodobá životnost.Samozřejmě za předpokladu, že budou dodrženy všechny podmínky návodu pro údržbu předaného stavební firmou. Důležité je zejména nanesení ochranného nátěru po 15-20 letech od realizace systému. Nátěr účinně prodlužuje jeho morální životnost a odstraňuje drobné nedostatky vzniklé při původní realizaci. K dalším údržbovým opatřením patří opravy mechanického poškození a čištění povrchové úpravy.

Samozřejmě, nezmínili jsme všechny problémy, které se mohou v zatepleném domě vyskytnout. Pracovníci společnosti STOMIX problematiku zateplování dokonale znají a rádi vám své poznatky předají, abyste co nejlépe využívali všechny výhody zatepleného domu.

Společnosti STOMIX záleží na kvalitě
produktů i na správnosti aplikace
Společnost STOMIX se již od svého založení opírá o výrobní strategii postavenou na kvalitních zateplovacích systémech (ETICS). Této kvalitě podřídila nejen přísný výběr dodavatelů surovin, výstupní kontrolu, výzkum a vývoj, nové výrobní technologie, ale především celou organizaci společnosti. V případě zateplovacích systémů hraje důležitou roli i samotná aplikace, respektive profesionalita stavební firmy, která toto zateplování provádí. Proto všichni zákazníci od naší společnosti dostanou nejen samotný výrobek, ale hlavně odborný servis a bezplatnou pomoc při samotné realizaci. O tom, že tato cesta pomáhá zákazníkům ušetřit daleko více nákladů vynaložených na vytápění než neodborný nákup ve stavebninách, není třeba dále hovořit.
 
Společnost STOMIX má již více než 18 let zkušenosti z vlastního vývoje a výzkumu, jehož výsledky jsou aplikovány do výroby komponentů i instalace zateplovacího systému na budovy. Aby zákazníci mohli být spokojeni v co nejkratším čase, vybudovali jsme rozsáhlou obchodní síť vybavenou vlastními dobarvovacími zařízeními. V těchto obchodních společnostech najdete i servisních techniků a obchodních zástupců, kteří Vám rádi pomohou při rozhodování.

pátek 2. prosince 2011

Značkové pánské hodinky Dolce & Gabbana

Pánské hodinky Dolce & Gabbana jsou velmi nápadité, zároveň však stylové a nezaměnitelné. Stejně jako oblečení od těchto tvůrců i hodinky lemuje tradiční logo D & G. Nejen klasické kulaté, ale i obdélníkové, čtvercové a elipsové - takové jsou tvary pánských hodinek. V nabídce nechybí klasické černé, hnědé či stříbrné hodiny určené zejména pro manažery. hodinky D & G jsou však určeny i mladým lidem, kteří mají rádi extravaganci, styl a kvalitu. Pro ně jsou určeny hodinky v různých barevných provedeních a atypických tvarech. Vždyť když otec či matka mají hodinky D & G musí je mít i jejich dítě, jinak by přece nebylo in!

Řekněme si tedy ještě něco víc o značce Dolce & Gabbana! Jak už z názvu vyplývá značku založili dva italský návrháři, kteří chtěli přinést něco nového do světa módy a módních doplňků. Od počátku se věnovali navrhování dámských a pánských oděvů později přišly na řadu i doplňky. Dnes najdete pod značkou D & G nejen nádherné oděvy, ale i kabelky, stylové hodinky, šperky a parfémy.Hodinky od DG jsou ceněny nejen z pohledu značky, ale i z pohledu hodinářské práce. Stylovost, originalita a kreativita jejich vzhledu si získaly srdce mnoha věrných fanoušků značky.

čtvrtek 1. prosince 2011

Nejkrásnější vánoční destinace

Ačkoliv většina z nás Vánoce spojuje s příjemným pobytem doma se svou rodinou, stále více není cizí ani představa trávení nejkrásnějších svátků v roce se svými blízkými na nějakém méně tradičním místě. Vždyť pobyt v nádherně bílém Laponsku, Betlémě dýchající atmosférou, zda nějaké horké destinaci Vánocům zaručeně dodá neobvyklé kouzlo.

Betlém

Křesťané si na Vánoce připomínají narození malého Ježíška v Betlémě. Nejen na nich ale zapůsobí atmosféra města, které v tomto období roku láká zástupy lidí. Náměstí s názvem Manger je stále plné života. Nezapomenutelným zážitkem jistě bude i půlnoční mše svatá na místě, které připomíná, kde se v dávné minulosti Ježíš narodil.

Laponsko

Území Laponska se rozprostírá v severní části Skandinávie a má být domovem Santa Clause. Na polárním kruhu v Rovaniemi se dokonce nachází jeho vesnička. Nejen že je možné se s ním setkat, dá se tu vychutnávat atmosféra krásných bílých Vánoc, protože sníh nikdy nechybí.
Paříž

"Město světel" se ve vánočním období ještě více rozzáří. Historické části města rozsvítí tisíce světélek a atmosféra města je dokonalá pro romantické svátky ve dvojici nebo nádherné a veselé chvíle s celou rodinou. Jako v mnoha velkých městech, iv Paříži se konají vánoční trhy, kde si můžete koupit horké nápoje, sladkosti a vánoční ozdoby od výmyslu světa. Ve městě je postaveno hned několik kluzišť, na kterých se dá zdarma bruslit. Pronájem bruslí je možný za 5 Eur.

Austrálie

Každému, komu sníh na Vánoce ke štěstí nechybí a spíše by si rád užil teplé a slunečné počasí, by měla vyhovovat Austrálie. Nejen mrazivé počasí dokáže vykouzlit krásnou vánoční atmosféru. I v horkých zemích si dokáží lidé tyto svátky dokonale vychutnat a pro cizince je vánoční oslava na pláži bezpochyby nezapomenutelným zážitkem.

Letenky

V předvánočním období se i letecké společnosti snaží obdarovat své pasažéry, a tak přicházejí s různými akčníými letenkami. Stačí najít tu nejlepší nabídku a letenku na nejbližší období nebo i na příští rok koupíte opravdu výhodně.

středa 30. listopadu 2011

Jak získat nejvýhodnější půjčku ihned!


Poskytnou Vám peníze, když je potřebujete - půjčky a úvěry online.

Nechte půjčky ať Vám zaplatí účty. Sáhnout na pomoc v podobě půjčky či menšího úvěru není špatný nápad, pokud potřebujete například menší částku. Pokud hledáte společnost, která by Vám vyšla vstříc av časech, kdy i Vy potřebujete malou finanční injekci, by Vám dala dobrou půjčku nebo úvěr jsou hned dvě a to společnosti Ferratum a Provident. Výhodné podmínky, zkušenosti v oblasti půjček a úvěrů, každý den nový zákazníci i tak by se daly definovat.

Stydíte se půjčit si nějaké to euro od známých? Tak si vezměte půjčky diskrétní od nebankovních společností, u kterých máte zaručeno přehledné podmínky a férovou spolupráci. Krátkodobé půjčky jsou výhodné v tom, že poskytují peníze poměrně rychle, bez zbytečných průtahů o vašem aktuálním příjmu nebo hledáním někoho, kdo by Vám zaručil. Od těchto věcí jste při vyřizování půjček uchráněn.

Vyřízení půjčky online je stejně pohodlné jako nakupovat v nějakém e-shopu, jde dospova o minuty a peníze z půjčky můžete mít doma na stole. Půjčky online jsou bezpečné, jak je bezpečný internet banking, stejně jsou chráněny i vaše údaje. Váhání nad tím zda si vzít půjčky od nebankovky nebo není zbytečné, protože právě tyto společnosti Vám dají půjčky za neskutečných podmínek. Bez ručení, bez účelu, v hotovosti nebo na účet, bez registru, to jsou výhody, které Vám jen tak nějaká banka nedá.

pátek 18. listopadu 2011

Zateplování budov, přípravné práce


Pročby měly být budovy tepelně izolované, je dnes snad každému rozumnému majitelinebo uživateli budovy zřejmé. Od každé budovy, určené zejména na bydlení požadujeme, abyzajišťovala co možná nejstabilnější interiérovou teplotu, vlhkost, izolaci vůčihluku, a to vše za přijatelných měsíčních provozních nákladů.Zároveňpožadujeme kvalitní tepelnou izolaci s dlouhou životností, estetickou kvalitu anásledně co nejvyšší tržní hodnotu jak budovy, tak bytu. Je také zřejmé, že podíl tepelných ztrát venkovních obvodovýchstěn na celkové tepelné ztrátě budovy je u každého typu budově jinak významný.
Unás je aplikována téměř výhradně kontaktní technologie zateplování (pokudmluvíme o certifikovaných systémech), které označujeme zkratkou ETICS - vnějšítepelně izolační kompozitní systém. 
Tyto systémy jsou charakterizovány jako bezespáré, jejich povrchje tvořen souvislou vrstvou ušlechtilé omítky, přičemž tato konečná povrchováúprava umožňuje účinnou ochranu tepelné izolace vůči různým formámpovětrnostních vlivů (zejména UV záření). ETICS je možné uplatnit na tyto podklady: a) beton, lehčenýbeton, b) cihlové a porobetonové zdivo, c) keramické a pórobetonové prvky. Tietopodklady mohou být vybaveny vápenocementové, cementové,polymercementovými, disperzními, silikonovými, silikátovými omítkami spřípadnými jinými fasádními úpravami.
 
Tytosystémy umožňují zajistit tepelnou ochranu souvislých ploch fasády, atraktivnívzhled, ale také řeší i ostatní stavební detaily, eliminují tepelné mosty. 
Systémově řeší i navazující prvky: dilatační spáry, napojenívystupujících konstrukcí, detaily výplní otvorů. Vhodnosta oblíbenost těchto systémů vyplývá:
zezvýšení tepelné izolace stěny,
zeliminace tepelných mostů,
z účinnétepelné izolace,
z nízké hmotnostizatěžující konstrukci budovy,
zplně bezespáré renovace fasády,
z jednoduchého způsobu zhotoveníatd..
 
Samotnémuzateplování budovy - aplikaci izolace by mělo předcházet, tak jako u jinýchprací, posouzení technického stavu podkladu a důkladná příprava všech povrchů. 
U budovy určené k zateplování musí být samozřejmě ukončené všechnymokré procesy (omítky, vysprávky, potěry, ...), je třeba zajistit proschnutícelého objektu. Jevhodné, aby objekt důsledně prohlédl statik. Je sice samozřejmé, že součástí projektu je i staticképosouzení, mnohdy statik posuzuje jen na základě své empirické znalosti danéstavební soustavy objektu. Předem je třeba koncepčně vyřešit i systémové poruchy danésoustavy (přikotvení štítových stěn, reprofilaci lodžií, ...).
 

ETICSje možné aplikovat na různorodé povrchy pokud průměrná soudržnost podkladu jenejméně 200 kPa. 
Nejmenší jednotlivá, lokální přípustná hodnota je 80 kPa. Místní vyrovnání nebo reprofilace podkladu se udělá vhodnouhmotou zajišťující soudržnost minimálně 250 kPa. Požadovaná jepevnost, resp. nosnost podkladu, měřená zkouškou pevnosti v tahu (min. 0,08MPa). Pro stanovení měřitelných vlastností podkladu se používají tytozkušební metody
ČSN EN 1542 pro stanovenísoudržnosti podkladu
ČSN EN ISO 12 570 prostanovení vlhkosti podkladu
ETAG014 pro stanovení odolnosti hmoždinky proti vytržení z podkladu.
 

ETICS nelzeaplikovat na nevhodný podklad - např. 
znečištěný (prachem, výkvěty, mastnotou, odformovacími prostředky),sprašující, bioticky napadený, trvale zavlhlý nebo vykazující zvýšenouustálenou vlhkost. Ustálené hmotnostní vlhkosti materiálů udává např. ČSN 73 0540-3. Uvedené stavy podkladů lze před uplatněním ETICSsanovať vhodnýmimetodami (např. dle ČSN 73 2901).
 
Propočáteční posouzení vhodnosti podkladu se doporučují tyto způsoby a postupy:
vizuálníprůzkum zaměřený na trhliny, nerovnosti a odlupující se místa v podkladu,zjištění druhy podkladu a ploch s obdobným stavem porušení podkladu, zjevnýchvlhkých míst, apod..
posouzenísoudržnosti podkladu poklepem
posouzení míry degradacepodkladu vrypem
posouzenípřilnavosti povrchových úprav lepicí páskou
posouzenípodkladu otěrem
posouzenípřilnavosti nátěru mřížkovou zkouškou podle ISO 2409
posouzenívlhkosti podkladu nepřímými metodami in situ, např.. 
metodou elektrickéhoodporu
posouzení stavudilatačních mezer v podkladu.
 
Řeknemesi, čemu je třeba věnovat pozornost, nač by měli vlastníci bytů dbát, jak seříká dívat se zhotovitelovi na ruce.
 
Požadavkyna podklad - čistota
Podkladpřed samotnou realizací realizovaného zateplení typu ETICS musí být zbavennečistot. 
Tento stav je možné dosáhnout jak mechanickým očištěním -oškrábáním, tak tlakovým vodním čištěním (VAP-kou), podle charakteru a stupněznečištění a zašpinění. V případě mastných nečistot je nejvhodnější způsob odstranění -tlakové vodní čištění za použití povrchově aktivní látky.
 
Soudržnostpodkladu
Důležitéje zjištění plošné soudržnosti podkladů pro systémy ETICS, jako jsou víceletévícevrstvé nátěry barvami, zvětralé omítky. 
Zvětralé, odfouklé a odlupující se omítky se před zahájenímprací mechanicky odstraní nejlepší seškrábáním na soudržný podklad. Tyto podklady je třeba napustit vhodným a účinným penetračnímnátěrem.
 
Rovinnost
Požadavkyna geometrickou rovinnost zateplovaného podkladu určuje ČSN.Všichnivýrobci certifikovaných kontaktních zateplovacích systémů tyto požadavky přímostanoví, požadují. 
Pokud podklad není dostatečně rovinný, je ho možné v dostatečnémpředstihu vhodnými materiály vyrovnat, což však zvyšuje celkové investičnínáklady. hmoždinkami.">Při samotném lepení se dají vyrovnat lepicí maltou nerovnosti +10 mm na délce 2 metrové latě, případně kombinovat lepení s kotvenímhmoždinkami. Při větších nerovnostech podkladu je možné upevňovat izolantpomocí lišt. Obecně se doporučuje, aby hodnota odchylky rovinnosti na délce 1metru nepřevyšovala hodnotu odpovídající velikosti maximálního zrna plniva vomítce se zvýšením o 0,5 mm. Nejvyšší dovolené hodnoty odchylek rovinnosti podkladu vzávislosti naspôsobe spojení ETICS s podkladem je maximálně 20 mm / m. Důležité je zkontrolovat rovinnost tepelněizolačního systému pozhotovení rohu a koutu obvodové stěny.
 
Vlhkost
Podkladpro zateplování nesmí být v žádném případě vlhký od zemní vlhkosti nebo jinéhozdroje vody. 
Případné výkvěty solí se před realizací mechanicky odstraní, vpřípadě většího zasolení se omítky seškrábat na podklad. Pokud je zřejmé, že plocha, která má být zateplovaná jeatakována neznámým zdrojem vlhkosti, ať už zemní vlhkostí, dešťovou vodou,podpovrchovou vodou a pod., Je nepřípustné pokračovat v dalších pracích bezzjištění zdroje a jeho eliminace. Tento problém se u panelových budov naštěstí objevuje zřídkakdy. Samozřejmě, že je následně nutné počkat i na vysušení podkladu!
 
Návaznost
Další požadavkysouvisí se stavební připraveností. 
Ponechání větracích otvorů kuchyní, dvouplášťové střechy a pod. jetřeba zvážit v rámci projektového návrhu.Vmístech současných dilatačních spár je třeba pro zateplováním zrealizovat takédilatační spáry. U prvků (prostupy, držáky, ...) zasahujících nebo prostupujícíchpřes zateplovací systém je třeba detailně řešení s možností vyloučit vzniktepelně poruch a vnikání vody do systému. Všechny existující trhliny je třeba nechat posouditprojektantovi statiky během vypracování projektu obnovy. Povrchové trhliny je obvykle možné zakrýt, případné statickétrhliny je možné zakrýt systémem jen po jejich posouzení nebo důkladnémzastabilizovaní. Zateplování problematických míst a detailů (ostění oken) jetřeba realizovat běžným nebo náhradním způsobem, který eliminuje vzniktepelných mostů a následných poruch (plísně). Tyto detaily řeší projektový návrh obnovy budovy, ve kterémprojektant posoudí problematická místa - kritické detaily výpočetním programem(výpočet teplotního pole) z hlediska minimálních tepelněizolačních vlastnostíkonstrukce a nejnižší vnitřní povrchové teploty Ѳsi(hygienické kritérium).
začátekvlastních izolačních prací je možné za těchto všeobecně platných předpokladech:
jeukončena výměna výplní otvorů (oken a dveří), jsou ukončeny izolace nabalkónech, lodžie a skončeno práce na střeše,
povrchyna které nebude aplikován izolační systém jsou chráněny před poškozením,
napodkladě se nevyskytují projevy vlhkostních problémů, mokré procesy v budovějsou již ukončené,
klempířsképráce na budově jsou ukončeny, a zrealizované tak, aby odvedli dešťovou vodu zpovrchu fasády, která se bude zateplovat systémem ETICS.
 
Vlastnízateplovací práce nejsou složité, je ale třeba, aby probíhaly s náležitoupřesností a péčí na předem poctivě připravený podklad.
 
Příprava podkladu -posouzení existujícího podkladu
Předzahájením zateplovacích prací je nutné zjistit kvalitu stávajícího podkladu,přičemž podklad musí být dostatečně únosný, soudržný, suchý a zbavenýmateriálu, který snižuje soudržnost (staré omítky, prach, mastnota, ...). 
Nosnost podkladu se otestuje zkouškou na pevnost v tahu(požadovaná pevnost podkladu je 0,08 MPa) nebo zkouškou upevnění desek z EPSrozměru 100 x 100 mm na podklad pomocí vrstvy lepidla nepřesahující tloušťku 10mm. Pokud je kvalita povrchu a upevnění odpovídající, desky EPS sepo 3 dnech při strhnutí poruší v hmotě, ne v místě přilepení!
 
Očištění podkladu
Soudržnoststávajících povrchových vrstev zateplovaných konstrukcí je třeba zkontrolovatjak vizuálně tak poklepáním, přičemž dutá místa (oddělené vrstvy) se označí apozději odstraní. 
Nečistoty a místa s nedostatečnou soudržností s podkladem jetřeba odstranit (mechanicky - osekání, oškrábáním, tlakem vody, ...),biologické znečištění očistit drátěným kartáčem a chemické znečištěnípenetrováním fungicidním přípravkem.
 
Ošetřenínasákavých podkladů
Podkladys vysokou nasákavostí jako jsou stěny (panely) z různých druhů pórobetonu jetřeba hloubkově penetrovat. 
Následněse povrch nechá důkladně vyschnout.
 
Posouzenírovinnosti podkladu
Předaplikací systému ETICS je třeba posouzení kvality podkladu. 
Nerovné a poškozené plochy je třeba vyspravit, a tak zaručitpotřebnou rovinnost a soudržnost podkladu se zateplovacím systémem.
 
Vyrovnánípodkladu
Nerovnostipodkladu do tloušťky 10 mm je možné vyrovnat lepicí maltou při lepení izolantu,větší nerovnosti do cca 20 mm je možné vyrovnat vyrovnávací maltou nebozbroušením. 
Pokud jsou nerovnosti větší než 20 mm, pak vyžadují použitíizolačních desek s různou tloušťkou. Tato tloušťka samozřejmě nemůže být menší než vypočtenáminimální tloušťka (v tepelně posudku), splňující požadavky tepelné izolacebudov.
 
Upevnění (soklových)startovacích profilů
Spodníhrana zateplovacího systému je chráněna systémovými prvky - kovovými lištami(hliníkovými). 
Jejich přísně horizontální umístění je důležité při instalaciizolačních desek na plochu zdiva. Startovací lišta se kotví hmoždinkami po cca 300 mm minimálně300 mm nad terénem (tyto hodnoty určí statické řešení projektu). Nerovnost stavebního podkladu způsobí deformaci soklové lišty,proto je nezbytné požadovat užívání vhodných podložek (PVC). V místech venkovních,příp. vnitřních rohů, je třeba věnovat pozornost oříznutí částiprofilu tak, aby mohly být přizpůsobeny průběhu podkladní stěny. Doporučuje se řezat tak, aby byl pás upevněn bez narušení jehovnější hrany, což umožňuje zachování kontinuity linie a také spodní stranyizolované fasády. Tepelně izolační systém musí založit ve vzdálenosti 1,5 - 2,5násobku tloušťky stropní / podlahové desky nad nevytápěným prostorem, přičemždaný strop svojí tloušťkou "d" vymezuje šířku tepelného mostu vobvodovém plášti. Tepelněizolační desky musí být uloženy tak, aby se vystřídalivertikální spáry a desky nebo lamely v rozích.
 

PřipevňováníETICS k podkladu
ETICSse k podkladu připevňuje lepicí hmotou s doplněním mechanickým kotvenímhmoždinkami s plastovým nebo kovovým trnem. 
Způsob připevnění ETICS závisí na druhu podkladu, druhu ETICS apodmínkách plynoucích z ČSN 73 0035 (případně ČSN EN 1991). Pro lepení ETICS k podkladu se používá lepicí hmota, přilnavostlepicí hmoty k podkladu musí být minimálně 80 kPa.Ověřuje se nastavbě odtrhovou zkouškou dle ČSN EN 1542. Přilnavost lepicí hmoty k podkladu je možné zvýšit natřenímpodkladu vhodnou penetrační nátěrovou hmotou. Pro ETICS se součtem hmotnosti lícního souvrství nad 10 kg/m2 semusí používat hmoždinky s kovovým trnem. Minimální tloušťka tepelné izolace z pěnového polystyrenu je 50mm. Minimálně 30% povrchu izolační desky musí být spojeno lepicíhmotou s podkladem. Určení druhu, počtu, polohy vůči výztuži a rozmístění hmoždinekvychází z podmínek a výsledků zkoušek souvisejících se stabilitou systému napodkladě provedených podle ETAG 004 v oblasti stability ETICS při sání větru azvýsledků zkoušek hmoždinek podle ETAG14. Hmoždinky se navrhují jen na 100% zatížení větrem a nepřispívajík přenášení ostatních zatížení! Počet hmoždinek na m2 je určen statickým výpočtem. Musí být splněna podmínka spolehlivosti Rd Sd, kde Sd jevýpočtová, resp. návrhová hodnota účinkům sání větrem stanovena dle ČSN 73 0035,resp.podle ČSN EN 1991-1-4. Na místech zahájení systému se musí založit výztužná síťkapomocí lepicí malty nanesené na podklad před nalepením tepelně izolačních desek(např. parapet, ostění a nadpraží otvorů). Na části stavebních konstrukcí navazujících na procházejícíprvky připevňované k podkladu a oplechování musí bezprostředně před lepenímdesek aplikovat těsnící pásky.
 
Závěr -ostatní požadavky
Přiaplikaci ETICS musí být zohledněna statická způsobilost zateplené konstrukce. 
ETICS není délkově omezen, musí však být dilatovaný dle původnídilatace objektu. Tyto původní dilatační spáry je proto třeba před zahájením pracíreprofilovať. Řešení napojení ETICS na otevřené výplně musí také zohledňovatpropustnost připojovací spáry pro vodní páru. Stavební detaily musí být řešeny tak, aby zajistily tepelnětechnické požadavky ČSN 73 0540-2, zabránili pronikání vody pod povrch ETICS,eliminovali korozivní působení materiálů v kontaktu s ETICS. Proto před realizací je potřebné se na to s předstihempřipravit.
 
Poruchyzateplovacích systémů ETICS jsou nejčastěji způsobeny chybnou realizací a lzekonstatovat, že se týkají vždy nedodržení závazných technologických předpisůrealizace. 
Mezi tyto patří i přípravné práce, protože jejich častonezohledňuje ani rozpočet.

čtvrtek 17. listopadu 2011

Zateplovací systémy Baumit


Úspora a kvalita: Baumit STAR
I v případech, kdy není nutné použít zateplovací paropropustný kontaktní zateplovací systém, není potřeba opouštět nejvyšší kvalitu. Je vhodné se zaměřit na špičkový zateplovací systém Baumit STAR s dlouhou životností, který je založen na nejnovějších a kvalitních technologiích a materiálech. Pokud není potřeba použít Baumit Nanopor omítku, je po ruce Baumit silikonová či silikátová omítka.
 
Úspora a pohoda: Baumit OPEN
Cílem zateplení nemusí být jen ekonomické a estetické, dalším z dobrých cílů je i pohoda a příjemné klima v interiéru. Některé interiéry, vytopené například i na 23 ° C, mohou vlivem nevhodné vlhkosti, a velkého rozdílu mezi teplotou vzduchu a povrchu stěn, působit chladně. Tepelná pohoda vyžaduje vlhkost vnitřního vzduchu 40 až 60%, a rozdíl mezi teplotou vzduchu a povrchu stěny nižší než 4 ° C. Tehdy je vhodné použít zateplovací systém Baumit OPEN ®.

Úspora a úspora: Baumit PRO
Při zateplování objektů, například v případech, kdy vzhledem k rozmanité zájmy majitelů není možné použít předchozí systémy, jsou po ruce ekonomicky výhodné řešení. Řešení Baumit PRO je ekonomicky výhodné kvalitní materiálovou bází a obrovským množstvím produkce. Při povrchové úpravě fasády, na kterou počasí ovlivňuje nejvíce, je třeba se zaměřit na osvědčené a kvalitní Baumit silikonové a silikátové omítky.

Úspora a pohodlí: Baumit Nanopor
Při použití kvalitního zateplovacího systému je vhodné přistoupit k nejmodernější povrchové úpravě. Tu poskytuje Baumit Nanopor omítka, vyrobená na základě nanotechnologií. Má "nanoporézní" strukturu, je tedy mikroskopicky hladká, Nanopor jsou příliš malé na to, aby se na jejich povrchu dokázali usadit částečky nečistot. Fasáda tak zůstává přirozeně čistá a krásná a dokáže znečišťování odolávat. Kontaktní zateplovací systémy Baumit se primárně podílí na zlepšení tepelné bilance budovy, a přispívají i k dalším pozitivním jevům - zlepšují vnitřní klima, zajišťují podstatně delší periodu opravy fasády a v neposlední řadě přispívají k estetickému působení domu v jeho prostředí. Vždy vedou ke spokojenosti investora, který se rozhodl pro zateplení kontaktním zateplovacím systémem Baumit.

středa 16. listopadu 2011

Pasivní dům: ekonomická i ekologická volba

Projekt pasivního domu se stává v našich končinách stále oblíbenějším. Tato varianta stavby k nám přichází ze sousedního Rakouska a z Německa, kde téměř každý člověk přemýšlí ekonomicky a zároveň ekologicky. Protože všechny druhy energií se zvedají, každý by chtěl na všem co nejvíce ušetřit, a proto je projekt pasivního domu dobrou volbou.

Na jakém principu vlastně pasivní dům pracuje? Jde v podstatě o rekuperaci vzduchu, což je kontrolované větrání. Tento druh větrání zajistí, aby odcházející vzduch odevzdal teplo přicházejícímu čerstvému ​​vzduchu. Dalším důležitým faktorem je také to, že rekuperace vzduchu dokáže v zimě vzduch ohřát av zimě naopak ochladit, což způsobuje perfektní klima v interiéru. Vzduch, který proudí dovnitř je filtrován a to zajišťuje snížení prašnosti.

U pasivních domů dostává každá místnost určené množství vzduchu, ale okna samozřejmě dokonale těsní. Výkon dané rekuperační jednotky je možné regulovat podle počtu lidí v celém domě.

U pasivních domů je velmi důležitá vzduchotěsnost stavby, která zabraňuje úniku tepla přes různé otvory a stěnu. Pokud chcete změřit vzduchotěsnost domu, můžete použít takzvaný Blower Door test.

Pokud chcete aby se Váš pasivní dům blížil co nejvíce k dokonalosti, měli byste začít přemýšlet nad kvalitní izolací, která je nezbytnou podmínkou pasivních domů. Jedná se většinou o tloušťku od těch 25 do 35 cm. Zateplený musí být celý dům včetně povrchu stavby, aby nevznikaly žádné tepelné mosty. Dbejte také na kvalitní okna. Pokud chcete Váš dům zabezpečit před každým únikem vzduchu, použijte izolační trojsklo.

pátek 11. listopadu 2011

Davis - vytříbené dámské hodinky

Hodinky se staly významným módním doplňkem. Stylové hodinky jsou pro mnohé ženy i muže nedocenitelná součást jejich životního stylu a osobnosti.

Francouzský šarm a kvalita
Atraktivní design, kvalita a nejvyspělejší technologie se snoubí v unikátních dámských hodinkách věhlasného výrobce Davis, který sídlí v samém srdci francouzského šarmu - v Cannes.
Stejně jako k tomuto nádhernému přímořskému městu patří honosný filmový festival - každoroční přehlídka nejlepších filmů, nejkrásnějších celebrit nádherných modelů, neodmyslitelně k němu patří takové dílna prestižních dámských hodinek Davis. Davis vyrábí vytříbené hodinky již od roku 1987, na jedné znejlepších adres na světě - v Cannes Přímo naproti Filmovému paláci.

Čtyři originální kolekce dámských hodinek
Dámské hodinky Davis vytvářejí Čtyři originální kolekceELEGANCE, RETRO, SPECIALS, FASHION
 již půjde o hodinky z kolekce Elegance, Retro, Specials nebe Fashion, dámské hodinky Davis vždy okoření styl ženy o špetku francouzského šarmu a prostřednictvím nezaměnitelného designu jí vdechnou s osobité kouzlo. Dokonalost dámských hodinek Davis završí špičková kvalita.