Konopný seznam

úterý 1. března 2011

Výhody založení s.r.o.

Pokud chcete začít podnikat, tak na výběr máte několik možností jakou formou podnikat. Mezi základní formy podnikání patří společnost s ručením omezeným. V tomto článku se dozvíte jaké jsou výhody společnosti s ručením omezeným.

S.r.o. jako samostatná právnická osoba odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, ale společník ručí za závazky společnosti jen do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku. Tedy např.., Pokud výše vkladu společníka je 1000 EUR, ale zatím uhradilo jen 800 EUR (což je i zapsáno v obchodním rejstříku), společník ruší za závazky společnosti jen do výše 200 EUR. Po úplném splacení vkladu společník za závazky společnosti již neručí. Navíc, ručení společníky je ve vztahu k ručení společnosti samé jen podpůrně, tedy věřitel se nejprve musí domáhat splnění závazku od sro jako od samostatné právnické osoby a až v případě, pokud si sro nesplní své závazky v přiměřené lhůtě poté, co ji věřitel na to vyzval, věřitel se může domáhat splnění tohoto závazku u společníka. Dále, pokud společník plnil věřiteli společnosti z důvodu ručení, toto plnění se započítává na splacení vkladu společníka. Tedy např.. pokud společník zaručil do výše 200 EUR az důvodu ručení plnil věřiteli společnosti 150 EUR, těchto 150 EUR se započítává jako splacení vkladu a společník je pak povinen splatit vklad už jen ve výši 50 EUR. Z uvedeného vyplývají další výhody, kterými jsou minimalizace rizik z případného neúspěchu v podnikání a to, že majetek společnosti je oddělen od majetku společníků. Naproti uvedenému omezenému ručení společníka, fyzická osoba podnikatel, např. živnostník ručí celým svým disponibilním majetkem.

S.r.o. jako právnická osoba je často považována za dôveryhodnejšieho obchodního partnera nebo i při poskytování úvěrů bankou, protože se chápe jako kapitálově silnější, podnikatelsky zkušenější a působí profesionálněji.

Možnost založení společnosti specializovanou společností "na míru".

Společník, jakož i jednatel společnosti není povinen platit odvody do Sociální pojišťovny v případě, není-li zaměstnancem sro a pokud nepobírá odměnu za výkon funkce v s.r.o. Povinni jsou platit za sebe jen odvody na základní zdravotní pojištění. Výši povinného odvodu na zdravotní pojištění si společník i jednatel může zvolit i jen minimální.

Z důvodu nulového zdanění dividend, společník, který má příjem jen ze zdaněného zisku společnosti tento příjem se již dále nezdaňuje.

Systém podvojného účetnictví má oproti jednoduchému účetnictví také své výhody, např.. v důsledném časovém odlišení při plánování základu daně.

S.r.o. je možné zrušit, prodat nebo použít na jednorázový obchod a potom zlikvidovat.

S.r.o. může zakládat dceřiné společnosti, a tak optimalizovat zisk.

S.r.o. může vytvářet organizační složky na území všech členských států EU.

Relativně nízké náklady při založení sro, protože před podáním návrhu na zápis sro do Obchodního rejstříku není třeba splatit celé základní kapitál, ale jen 50%, tedy jen 2500 EUR, ale kromě jednoosobovej sro, při které je třeba splatit celý základní kapitál.

V případě smrti společníka, obchodní podíl se dědí, tedy sro nezaniká. Naopak při živnosti, v případě smrti živnostníka, jeho nástupce si musí vybavit vlastní živnostenské oprávnění.

Pokud je pro vaše podnikání tato forma nejlepší volbou, prečátajte si jak založit sro společnost s ručením omezeným, nebo jak založit živnost.

Žádné komentáře:

Okomentovat