Konopný seznam

pátek 9. září 2011

Hydroizolace

Hydroizolace je minimálně tak důležitá jako termoizolace. Nesprávnou termoizolací se míjí zbytečně mnoho peněz na topení. Nevhodná hydroizolace může poškodit stavbu. Voda je velmi agresivní činitel, který může postupovat poměrně rychle.
Hydroizolací bojujeme proti všem druhům vody, se kterými se může stavební materiál dostat do kontaktu. Nejvýznamnější jsou: podzemní voda, podzemní vlhkost a dešťová voda.
Každá správná hydroizolace by měla začít důkladným hydrogeologickým průzkumem, který zjistí horninové složení profilu půdy pod domem a hladinu podzemní vody. Zejména úroveň podzemní vody je kritická pro celkové pojetí hydroizolace. Vysoká podzemní voda může reagovat se základy stavby a s dlouhodobě narušit její statiku.
Za účelem hydroizolace se používá množství materiálů. Nejznámější, nejlevnější anejčastější je způsob, při kterém se využívají materiály na bázi asfaltu (v minulosti též dehet). Velmi známým příkladem asfaltové izolace je "ipa". Výhodou asfaltových hydroizolací je jejich snadná tvarovatelnost a možnost jejich jednoduchochého spojování.
V hydroizolaci se využívají i různé plastové fólie. Příkladem mohou být fólie změkčeného PVC nebo z upraveného polyetylénu.
Velmi populární jsou i stěrkové hydroizolace, které jsou založeny na bitumenových materiálech. Stěrkové izolace jsou například polyuretany, akryláty nebo epoxidové pryskyřice. Jejich nevýhodou je jejich vysoká cena.

Žádné komentáře:

Okomentovat