Konopný seznam

pondělí 8. srpna 2011

Investování do fondů

Každý jeden den se můžeme setkat s různými nabídkami subjektů na investování.Avšak ne každý způsob investování je dobrým způsobem. V praxi se setkáváme s mnoha případy, kdy lidé investují a v podstatě ani sami nevědí do čeho. Následně se stane to, že investice poklesne, leknou se a následně vyberou vše co investovali už se ztrátami.
Pokud chcete začít investovat do podílových fondů, vždy investujte jen volné peníze, které v nejbližší budoucnosti nebudete vůbec potřebovat. Také je důležité před samotným investováním zjistit, co to ty podílové fondy vlastně jsou.
Podílové fondy jsou určitým nástrojem kolektivního investování a umožňují malým investorům podílet se na investování. Podílové fondy, které patří licencovaným správcovským společnostem mají statut depozitáře a musí na ně dohlížet Národní banka.
Statut určuje investiční strategii, tedy procentuální rozdělení, peněžních,dluhopisových a akciových trhů. Depozitář musí dohlížet na dodržování statutu, a také kontroluje zda dotčená správcovská společnost jedná ve prospěch klientů, ataké vede účty. Investice je prostřednictvím správcovské společnosti chráněna takzvaným garančním fondům investici do výše 100% zainvestován majetku.
V momentě kdy už správcovská společnost zainvestuje peníze klienta, tak se klient automaticky stává investorem a ochrana záručním fondem investic již neplatí. Všechny podílové fondy, které klient vlastní nemohou zkrachovat.
Před samotným investováním by si každý investor měl uvědomit to, že podíly,které nakoupil mohou růst, ale také mohou i klesat. Proto je na osobním rozhodnutí každého investora, jaké riziko je schopen přijmout.

Žádné komentáře:

Okomentovat