Konopný seznam

pondělí 8. srpna 2011

Investování do akcií

Investování do akcií můžeme rozdělit na dvě základní skupiny. První je běžné a druhé je prioritní investování. Dnes se Vám budeme snažit přiblížit obě skupiny investování, ale také obecné informace o tom, co vlastně investování do akcií je, a co to všechno obnáší.
Pokud jste majitelem běžné akciové společnosti, máte možnost účastnit se volby členů do představenstva společnosti, ale také do dalších jiných důležitých záležitostí. Častokrát také dostanete i určité dividendy na akcie. Investování do těchto běžných akcií však bývá mnohdy mnohem riskantnější než investice do akcií prioritních.
Pokud patříte mezi vlastníky prioritních akcií nemáte žádné hlasovací práva. Avšak co je důležité, získáváte fixní dividendy, které Vám budou dokonce vyplaceny dříve, než ty, které mají v držení běžný investoři. Prioritní akcionáři však musí za toto privilegium platit. V případě pokud se zvýší výnosy společnosti, výnosy akcionáře se nezvýší vůbec.
Při investování do akcií je třeba vědět, co to vlastně znamená cena akcie. Jde o hodnotu, za kterou si v daném okamžiku můžete akci zakoupit. Různé faktory mohou tuto cenu zvyšovat, nebo snižovat.
Dividendy jsou v podstatě přerozdělení zisku společnosti podílníkem, čili majitelem akcií dané společnosti. Dividendy v podstatě znamenají určitý způsob můžete podílet na růstu společnosti. Dividendy je zvykem rozdělovat čtvrtletně. Mnoho společností disponuje takzvaným reinvestici dividend, což znamená to, že místo toho aby vám společnost dány dividendy vyplatila, zainvestuje peníze do dalších akcí, a tím pádem si zvyšujete investice ve společnosti z hlediska delšího období.

Žádné komentáře:

Okomentovat